sdlg 382     Parentage:  Persian Ruby +  Talladega